Creation: Free Design

Rijk Zwaan


Projectomschrijving

  • Opstellen masterplan voor uitbreiding van het Zaadtechnologisch Centrum (ZTC), nieuw hoofdkantoor, verbinding gebouwen en verdere terreininvulling.
  • Logistiek voorontwerp en detailstudie ZTC
  • Logistiek ontwerp met technische installaties en bouwkundig ontwerp


Plaats
De Lier