Creation: Free Design

Nieuwe inzichten financiering landbouwgronden

Nw fin landbouwgronden slide gr

Lees opiniestuk in het FD van onze bedrijfskundig adviseur Dik Kruijthoff van Triple Group. Dik Kruijthoff legt een constructie neer, waardoor landbouwers versneld kunnen verduurzamen zonder dat de belastingbetaler er de dupe van wordt. En gelijktijdig wordt een grote bijdrage geleverd aan de gewenste stikstofreductie!

https://fd.nl/opinie/1323454/vernieuw-grondfinanciering-en-maak-miljarden-vrij-voor-verduurzaming?_ga=2.213232599.2122199343.1573469644-1194584411.1573469644#