Creation: Free Design

Ecologische zone op Honderdland

HOC 1e Boom NEZ Honderdland slide

Afgelopen week is een nieuw stukje natuur, de zogenaamde Natte Ecologische Zone, op Businesspark Honderdland geopend, een mooi project waarin Triple Group participeert. Samen met de Westlandse wethouders Gardien en Snijders en Marcel Belt van het Hoogheemraadschap, plantte Eric in ’t Veld (tevens projectdirecteur van Honderdland Ontwikkelings Combinatie) de eerste boom in het gebied. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages, paaiplaatsen en drijfbladzones kunnen dieren en planten beter overleven.

17-10-2019